Kariyer


Faaliyet gösterdiği sektörlerde lider ve öncü bir konumda olan Rönesans Holding, sürdürülebilir başarısına değer katmak için kurumsal değerlerine uygun ve yetkin çalışanları bünyesinde istihdam etmektedir. “Sürekli Gelişim” prensibini benimseyen Rönesans, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine önem vermekte ve bunun için bazı programlar düzenlemektedir.

Kurumsal değerleri ile Rönesans, farklılıklara saygı gösterildiği ve eşitlik, güvenilirlik ve dürüstlük gibi ilkelerin benimsendiği bir iş ortamını çalışanlarına sunmaktadır. Yenilikçi, dinamik, alanında uzman ve takım ruhu ile hareket eden çalışan kadrosu ile Rönesans'ta uluslararası zorlu ve iddialı projelere imza atılmaktadır. Çevre ve insan sağlığına karşı duyarlı olan Rönesans'ta ayrıca bir çok sürdürülebilir ve çevre dostu projeler de hayata geçirilmektedir.

Rönesans Holding'in vizyon, misyon ve kültürüne uygun insan kaynağı stratejileri belirleyerek Rönesans ve çalışanlarına değer katmayı hedefliyoruz. Çalışan memnuniyetinin yaratılması, çalışanların gelişimlerine katkı sağlanması ve şirket vizyon, misyon ve kültürüne uygun yeni yeteneklerin Rönesans bünyesine kazandırılması insan kaynakları politikası’nın temel stratejilerini oluşturuyor.

Bu stratejilerin hayata geçirilmesi için, İnsan Kaynakları Bölümü tarafından aşağıdaki süreç ve sistemler uygulanıyor;Rönesans "en çok çalışılmak istenen" bir kurum olmanın yanı sıra, güvenilir ve sorumluluk sahibi bir işveren olmanın da önemini biliyor. Birçok sektörde faaliyet gösteren Rönesans Holding, sektöre özgü farklı insan kaynağı gereksinimlerine yanıt veriyor, farklılıklara saygı gösteriyor ve aynı zamanda tüm sektörler için geçerli olan belirli insan kaynakları ilkeleri ve kurumsal değerler ile insan kaynağı çalışmalarını yürütüyor..

RÖNESANS İNSAN KAYNAKLARI İLKELERİ

“Doğru İşe Doğru İnsan” seçilmesi ile kurumsal başarıya ulaşılabileceği Rönesans Holding, bir işveren olarak da bu ilkesinin çalışanlarının kişisel başarısı için de önemli olduğunu biliyor. Rönesans; çalışanlarının, eğitim, bilgi, tecrübe ve yetkinlikleri doğrultusunda doğru işte çalışmaları sayesinde iş tatmini, motivasyon ve gelişim sağlayabileceklerine inanıyor. Bu nedenle “Doğru İşe Doğru İnsan” ilkesi ile aşağıda belirtilen seçme ve yerleştirme süreci titizlikle uygulanıyor;İşe alım sürecinden itibaren çalışanlarının başarısına ve kariyer planlarına önem veren Rönesans, çalışanlarının kariyer gelişimi için sırası ile aşağıdaki faaliyetleri yürütüyor;

Rönesans; başarının, “sürekli gelişim” prensibinin benimsenmesi ile mümkün olduğunu biliyor ve bukapsamda çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçlarına uygun aşağıda belirtilen eğitim ve gelişim programlarını düzenliyor;

Genel Eğitim Programları:

Genel eğitim programları, Rönesans çalışanlarının gelişim ihtiyaçları doğrultusunda yıllık olarak belirlenen ve bilgi, becerileri ve yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan eğitimlerdir.

Özel Eğitim Programları:

Özel eğitim programları, Rönesans'ın vizyon ve stratejileri doğrultusunda değer katmak amacıyla seçilen katılımcı grupların fonksiyonel ve stratejik bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi için verilen eğitimlerdir.

Yönetici Yetiştirme Programları:

Yönetici yetiştirme programları, Rönesans'ın sürdürülebilir başarısının geliştirilmesi amacıyla doğru kişilerin yönetici pozisyonlarına getirilmesi ve desteklenmesine ilişkin uygulanan programlardır. “Yetkinlik Yönetimi Sistemi” kapsamında gerçekleştirilen bu programlarda, yetkin olduğu değerlendirilen yüksek performanslı çalışanlardan “Yetenek Havuzu” oluşturulur ve “Gelişim Merkezi” aracılığı ile adaylar üst düzey pozisyonlara hazırlanır. Bir takım test ve vaka çalışmaları ile güçlü yönleri, sınırları ve gelişim alanları belirlenen çalışanların “Yetkinlik Modeli” ile de güvenilirlik, dürüstlük, takım ruhu gibi insan kaynakları ilkeleri doğrultusunda gösterilmesi beklenen yetkinlikleri değerlendirilir. Tüm bu uygulamalar sonucunda “Yönetici Yerleştirme Programı”na katılan çalışanların; eğitim programları, koçluk gibi yöntemler ile yetkinlikleri geliştilir ve bu çalışanlar geleceğin yöneticileri olarak yetiştirilir.